Stb. 2004, 241 Besluit rampenbestrijding

Besluit van 18-5-2004, Stb. 2004, 241

Besluit tot vaststelling van criteria voor de toetsing van de kwaliteit van het rampenplan, het rampenbestrijdingsplan en het beheersplan en tot vaststelling van eisen omtrent de inhoud van het organisatieplan (Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding).

Deze amvb berust op de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding die op 13 april 2004 in het Staatsblad is gepubliceerd (Stb. 2004, 184). Tot nu toe ontbraken landelijk vastgestelde toetsingscriteria zodat gemeenten onvoldoende houvast hadden bij de vaststelling van de plannen en de provincies geen eenduidig beeld hebben ten aanzien van de eisen die zij mogen stellen aan de plannen. Om die reden zijn in het kader van de totstandkoming de wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding de aan de planvorming gestelde toetsingscriteria in deze algemene maatregel van bestuur verankerd.

De provincies zullen op grond van de in dit besluit opgenomen toetsingscriteria een uniform toetsingskader ontwikkelen om de plannen te toetsen. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.