Stb. 2007, 255 Besluit OM-afdoening

Besluit van 4-7-2007, Stb. 2007, 255

Besluit met regels aangaande de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten.

De Wet OM-afdoening (Stb.2006, 330) die eind november van dit jaar in werking zal treden introduceert een regeling betreffende het buitengerechtelijk afdoen van strafbare feiten door middel van een strafbeschikking. Dit besluit bevat de uitvoeringsregels die noodzakelijk zijn om deze wettelijke regeling, voor zover het gaat om de door de officier van justitie (artikel 257a Sv) en door opsporingsambtenaren (artikel 257b Sv) uitgevaardigde strafbeschikkingen, te kunnen invoeren. De door de officier van justitie op grond van artikel 257a Sv uitgevaardigde strafbeschikking wordt aangeduid als OM-strafbeschikking; de door de politie op grond van artikel 257b Sv uitgevaardigde strafbeschikking wordt de politiestrafbeschikking genoemd.

Het besluit behelst drie hoofdonderwerpen. In de eerste plaats stelt het besluit krachtens artikel 257d Sv regels over de wijze waarop aantekening moet worden gehouden van de uitreiking en toezending van het afschrift van de strafbeschikking. In de tweede plaats wordt op grond van artikel 257b Sv de politiestrafbeschikking genormeerd. De gestelde regels bestaan in aan het Transactiebesluit 1994 ontleende voorschriften die zijn aangepast aan de strafbeschikking. In de derde plaats worden enkele andere besluiten aangepast aan de strafbeschikking. De belangrijkste aanpassing betreft het op artikel 572 Sv gebaseerde Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen. Dat besluit gold alleen voor de tenuitvoerlegging van bij rechterlijke uitspraak opgelegde geldboeten. De wijziging houdt in dat dat besluit ook regels gaat bevatten over de tenuitvoerlegging van bij strafbeschikking opgelegde geldboeten. Inwerkingtreding deels op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt, deels op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.