Stb. 2004, 217 Besluit gezagsregisters

Besluit van 7-5-2004, Stb. 2004, nr. 217

Besluit tot wijziging van het Besluit gezagsregisters

.

Het besluit gezagsregisters regelt welke beslissingen inzake het gezag over minderjarige kinderen dienen te worden aangetekend in daartoe gehouden registers. Deze beslissingen zijn gebaseerd op de bepalingen van Boek 1 van het BW inzake de voorziening in het gezag. Een aantal wijzigingen in Boek 1 van het BW inzake het gezag en de onderliggende rechtsverhouding tussen ouders en kinderen (familierechtelijke betrekking) heeft tot daarmee overeenstemmende aanpassing geleid van het besluit inzake de aantekeningen die in de registers worden geplaatst. In de praktijk wordt al rekening gehouden met de wijzigingen die op dit terrein in Boek 1 zijn aangebracht. Verder is het besluit aangepast in verband met gezagsvoorzieningen voortvloeiend uit enige andere wetten. De wijzigingen zijn alle van puur technische aard.

Inwerkingtreding 1-7-2004.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.