Stb. 2006, 532 Besluit Geluidhinder

Besluit van 20-10-2006, Stb. 2006, 532

Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet geluidshinder.

De modernisering van het geluidbeleid heeft geleid tot een nieuw Besluit geluidhinder. Het besluit bevat een uitwerking van de wijzigingen in de Wet geluidhinder die de eerste fase van de modernisering van het instrumentarium geluidbeleid vormen. Het besluit vervangt de volgende besluiten: het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, het Besluit geluidhinder spoorwegen en het Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998. De modernisering in de Wet geluidhinder (Stb. 2006, 350) dient vier doelstellingen. In de eerste plaats komt de wet tegemoet aan een aantal wensen uit de praktijk. Het grotendeels decentraliseren naar burgemeester en wethouders van de bevoegdheid om hogere waarden vast te stellen, is daarvan het belangrijkste voorbeeld. In de tweede plaats wordt de wet benut om de doorwerking van de - in voorbereiding zijnde - Interimwet stad-en-milieubenadering in de Wet geluidhinder te regelen. Op grond van deze wet wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen onder strikte voorwaarden af te wijken van de maximale grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Om te waarborgen dat deze benadering goed past binnen het totale stelsel van de Wet geluidhinder, zijn enige voorzieningen in deze wet nodig. In de derde plaats wordt een aantal leemten en onduidelijkheden in de Wet geluidhinder weggenomen. In de vierde plaats geeft de wet uitvoering aan het beleidsvoornemen om de Europees geharmoniseerde dosismaat zo breed mogelijk in de geluidregelgeving in te voeren.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.