Stb. 2008, 580 Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

Besluit van 15-12-2008, Stb. 2008, 580

Besluit tot aanwijzing van voorschriften en vaststelling van boetetarieven als bedoeld in artikel 154b, eerste lid, onderdelen a en b, en zevende lid, van de Gemeentewet.

De gemeenten hebben door de introductie van de bestuurlijke boete in de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte (de artikelen 154b tot en met 154n van de Gemeentewet Stb. 2007, 44) een zelfstandige bevoegdheid gekregen om op te treden tegen veel voorkomende en overlastveroorzakende overtredingen in de openbare ruimte. Gemeenten zijn overigens niet verplicht van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zij kunnen er ook voor kiezen de handhaving aan politie en openbaar ministerie over te laten, dan wel - in de toekomst – kiezen voor de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking op grond van de Wet OM-afdoening. Echter, indien een gemeente kiest voor invoering van de bestuurlijke boete, dan geldt dit voor de overtreding van alle voorschriften, bedoeld in artikel 154b, eerste lid, van de Gemeentewet, voor zover zij niet krachtens artikel 2 van dit besluit zijn uitgezonderd. Een aantal onderwerpen wordt uitgewerkt in deze algemene maatregel van bestuur:

  • Het uitgangspunt van artikel 154b van de Gemeentewet is dat de bestuurlijke boete geldt voor de overtreding van alle voorschriften uit de verordeningen van de raad betreffende gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de publieke ruimte en die tevens krachtens artikel 154 van de Gemeentewet strafbaar zijn gesteld. Hierop kunnen bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen worden gemaakt (de zgn. 'negatieve lijst’). Deze uitzonderingen zijn limitatief opgenomen in artikel 2 van het besluit.
  • Ook overtreding van de afvalstoffenverordening valt onder het regime van de bestuurlijke boete, doch dit geldt uitsluitend voor de voorschriften die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen (de zgn. 'positieve lijst’). Dit wordt geregeld in artikel 3 van het besluit. Het betreft een limitatieve opsomming.
  • Ten slotte moeten bij algemene maatregel van bestuur de verschillende boetecategorieën en de hoogte van de bestuurlijke boete worden bepaald. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit. Voor zover voor een voorschrift de hoogte van de boete niet in de bijlage is bepaald, moet de raad deze zelf bij verordening vaststellen. Dit geldt ook voor de hoogte van de bestuurlijke boete die aan rechtspersonen kan worden opgelegd.

Inwerkingtreding op het tijdstip waarop de Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte in werking treedt.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.