Stb. 2006, 457 Bescherming van dieren tijdens vervoer

Wet van 14-9-2006, Stb. 2006, 457

Wet tot het creëren waarin een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en aanverwante activiteiten.

Eind 2004 is een Europese verordening tot stand gekomen, die onder meer beoogt strengere voorwaarden vast te stellen om dieren pijn en leed te besparen en het welzijn en de gezondheid van de dieren tijdens en na het vervoer te beschermen. In deze verordening zijn de Europese voorschriften ter bescherming van dieren tijdens vervoer verder geharmoniseerd.

De wet bevat de grondslag voor het stellen van regels ter uitvoering van bestaande en toekomstige EG-besluiten op het gebied van het vervoer van dieren. Voorzien wordt in verschillende niveaus van regelgeving: algemene maatregelen van bestuur voor de implementatie van richtlijnen en ministeriële regels als het gaat om verordeningen. Verder worden bepalingen die strijdig zijn met Europese voorschriften ingetrokken.

Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 25-10-2006, Stb. 2006, 599

Inwerkingtreding

De Wet van 14 september 2006 (Stb. 2006, 457) tot het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheis- en welzijnswet voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten treedt in werking met ingang van 5 januari 2007.

Eind 2004 is een Europese verordening tot stand gekomen, die onder meer beoogt strengere voorwaarden vast te stellen om dieren pijn en leed te besparen en het welzijn en de gezondheid van de dieren tijdens en na het vervoer te beschermen. In deze verordening zijn de Europese voorschriften ter bescherming van dieren tijdens vervoer verder geharmoniseerd. De wet bevat de grondslag voor het stellen van regels ter uitvoering van bestaande en toekomstige EG-besluiten op het gebied van het vervoer van dieren. Voorzien wordt in verschillende niveaus van regelgeving: algemene maatregelen van bestuur voor de implementatie van richtlijnen en ministeriële regels als het gaat om verordeningen. Verder worden bepalingen die strijdig zijn met Europese voorschriften ingetrokken.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.