Stb. 2008, 41 Beroepsvereisten OM

Besluit van 5-2-2008, Stb. 2008, 41

Besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met een aanvulling van de regeling van de nadere beroepsvereisten voor rechterlijke ambtenaren bij het openbaar ministerie.

Tot nu toe gold dat voor benoeming in een rechterlijk ambt bij het OM telkens is vereist dat op grond van een juridische universitaire opleiding ten minste is verkregen grondige kennis van en inzicht in het straf- en strafprocesrecht alsmede grondige kennis van en inzicht in twee van de volgende rechtsgebieden: burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht, bestuursrecht, met inbegrip van bestuursprocesrecht, of staatsrecht. Met deze wijziging komt in aanvulling hierop te gelden dat benoeming in een rechterlijk ambt bij het OM ook mogelijk is voor personen, van wie het afsluitend examen van hun universitaire opleiding weliswaar niet geheel voldoet aan de vereisten, maar die over een ruime praktijkervaring ten aanzien van één van de hierboven genoemde rechtsgebieden of het rechtsgebied belastingrecht beschikken. Directe aanleiding hiervoor is de wens van het College van procureurs-generaal om deze personen, die vanwege hun ruime praktijkervaring ten aanzien van een specifiek rechtsgebied geacht kunnen worden van grote waarde te zijn voor het OM, ook als rechterlijk ambtenaar bij het OM benoembaar te laten zijn. Daarbij is in het bijzonder gedacht aan juristen met een ruime ervaring in het belastingrecht. Sinds enige tijd is een materieel gelijke bepaling voor benoemingen in rechtsprekende functies opgenomen. Aanleiding hiervoor was een vergelijkbare behoefte aan specifieke expertise binnen de rechtspraak.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Besluit van 31-3-2008, Stb. 2008, 101

Inwerkingtreding

Het Besluit van 5 februari 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met een aanvulling van de regeling van de nadere beroepsvereisten voor rechterlijke ambtenaren bij het Openbaar Ministerie (Stb.2008/41) is in werking getreden met ingang van 15 april 2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.