Stb. 2004, 358 Beperking aansprakelijkheid voor terrorismeschade

Besluit van 9-7-2004, Stb. 2004, 358

Besluit tot vaststelling van een tijdelijke algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (Tijdelijk besluit limitering aansprakelijkheid voor terrorismeschade in verband met de wijziging van de Luchtvaartwet).

Per 1 april 2003 zijn krachtens de nieuwe luchtvaartwet de wettelijke taken in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart geheel komen te liggen bij de luchtvaartexploitant, respectievelijk de luchtvervoerder, terwijl deze voorheen voor een belangrijk deel bij de Staat lagen. Dit brengt mee dat voor een tekortschieten in die taken voortaan de luchthavenexploitant, respectievelijk de luchtvervoerder aansprakelijk zal kunnen worden gesteld, terwijl dit daarvoor in de meeste gevallen niet mogelijk was. In combinatie betekenen deze wijziging van de Luchtvaartwet en de recente inzichten op het gebied van mogelijke consequenties van het internationale terrorisme dat de luchtvaartexploitanten en luchtvervoerders na die datum een risico lopen dat zij voorheen in de meeste gevallen niet liepen en dat weliswaar als bijzonder klein kan worden aangemerkt, maat niettemin bij realisering daarvan tot een schadelast zou kunnen leiden van een dusdanige omvang dat die niet geheel verzekerbaar is en de continuïteit van de luchthaven of luchtvervoerder in gevaar zou kunnen brengen. Aan dit toegenomen risico wordt tegemoet gekomen door gebruik te maken van de door artikel 110 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek geboden mogelijkheid de aansprakelijkheid van de luchthavenexploitant en de luchtvervoerder voor terrorismeschade bij algemene maatregel van bestuur te beperken tot een bedrag waarvoor de luchthavenexploitant of luchtvervoerder zich redelijkerwijze kan verzekeren.

Inwerkingtreding 23-7-2004.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.