Stb. 2009, 306 Beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Besluit van 3-7-2009, Stb. 2009, 306

Besluit tot wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.

De richtlijn inzake depositogarantiestelsels en die inzake beleggerscompensatiestelsels schrijven voor dat lidstaten dienen te beschikken over een depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel waartoe bijkantoren van een bank of beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat kunnen toetreden wanneer de vangnetregeling in die lidstaat een beperktere dekking kent dan de vangnetregeling in de lidstaat waar het bijkantoor gevestigd is. Hierin voorziet artikel 3:266 Wft. De richtlijnen schrijven ter zake van deze deelname eveneens voor dat de lidstaten algemene en objectief toegepaste voorwaarden stellen voor de aanvullende deelname. Het vijfde lid van artikel 3:266 Wft voorziet in een rechtsbasis om deze nadere voorwaarden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen. Deze wijziging van het besluit voorziet daarin.

Inwerkingtreding 22-7-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.