Stb. 2008, 562 Belastingplan 2008

Wet van 20-12-2007, Stb. 2007, 562

Wet tot wijziging van enkele belastingwetten.

Het belastingplan vertaalt de fiscale ambities van het kabinet in concrete maatregelen. Onder het vele: Het eigenwoningforfait is aangepast. In de oude regeling was in het eigenwoningforfait een plafond opgenomen waardoor het eigenwoningforfait maximaal ¬ 9 150 bedroeg. De maximale bijtelling in euro’s wordt geïndexeerd met de jaarlijkse huurontwikkeling. Dit plafond wordt vanaf 1 januari 2009 losgelaten, waardoor de bijtelling ook bij hogere eigenwoningwaarden oploopt met de WOZ-waarde. Daarnaast wordt een hoger percentage (2,35) ter vaststelling van het eigenwoningforfait ingevoerd bij een eigenwoningwaarde van ¬ 1 miljoen of meer, maar alleen voor het deel van de eigenwoningwaarde dat uitkomt boven ¬ 1 miljoen. Verder was het ook de bedoeling een maximum te stellen aan het pensioengevend loon voor fiscaal gefacilieerde pensioenregelingen voor werknemers (de zogenoemde tweede pijler). Het maximum zou gesteld worden op ¬ 185 000. Dit kabinetsvoornemen is onder invloed van het CDA uit de belastingplannen gehaald. Daarvoor in de plaats wordt gestudeerd op een regeling om excessieve bonussen en afvloeiingsregelingen extra te belasten.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 1-1-2008 met uitzonderingen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.