Stb. 2005, 462 Beheer dierpopulaties

Besluit van 31-8-2005, Stb. 2005, 462

Besluit, houdende wijziging van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren in verband met de aanwijzing van het belang 'populatiebeheer' als afzonderlijk belang.

Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren bepaalt sinds 16-1-2004, Stb. 29, dat aan twee voorwaarden moet zijn voldaan om een ontheffing te kunnen verkrijgen van gedeputeerde staten met het oog op het beheer van populaties edelherten, reeën, damherten en wilde zwijnen. De aanleiding tot het reguleren van de populatieomvang dient ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit gelegen te zijn in:

1. de schadehistorie ter plaatse en van de omliggende percelen én

2. de maximale populatieomvang in relatie tot de draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden. Door bovengenoemd wijzigingsbesluit komt populatiebeheer ook als afzonderlijk belang te gelden. Gedeputeerde staten kunnen thans een ontheffing verlenen als aan één van bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Daartoe wordt in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit 'en' vervangen door 'of'.

In werkingtreding op 28 september 2005.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.