Stb. 2007, 455 Associatieovereenkomst EG en Albanië

Wet van 8-11-2007, Stb. 2007, 455

Wet tot goedkeuring van de op 12 juni 2006 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen; Trb. 2006, 212.

De Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië is de derde Overeenkomst in zijn soort: de eerste werd op 9 april 2001 te Luxemburg ondertekend met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (Trb. 2001, 81). De tweede werd op 29 oktober 2001 te Luxemburg ondertekend met Kroatië (Trb. 2002, 23). De Stabilisatie- en associatieovereenkomst is het eerste alomvattende verdrag dat tussen de Europese Gemeenschappen en Albanië tot stand komt. Door de totstandbrenging van verdragsrechtelijke betrekkingen met Albanië in de vorm van een Stabilisatie- en associatieovereenkomst wordt voorzien in brede samenwerking en wordt de integratie van Albanië in de Europese structuren versneld. Het verdrag omvat met name de volgende componenten: totstandbrenging van een geformaliseerd kader voor een politieke dialoog met Albanië op bilateraal en regionaal niveau; intensievere regionale samenwerking; stimulering van de economische en handelsbetrekkingen met het vooruitzicht op totstandkoming van een vrijhandelsgebied voor goederen en diensten na een overgangsperiode van tien jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst; regeling van het verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, verlening van diensten, lopende betalingen en kapitaalverkeer; verbintenis van Albanië om zijn wetgeving af te stemmen op die van de EG, met name voor belangrijke onderdelen van de interne markt; bepalingen inzake samenwerking met Albanië op een groot aantal gebieden waaronder justitie, vrijheid en veiligheid; totstandbrenging van een specifiek institutioneel kader in de vorm van instelling van een Stabilisatie- en associatieraad die op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst toeziet. Deze raad wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een Stabilisatie- en associatiecomité. Verder wordt op parlementair niveau een Parlementair Stabilisatie- en associatiecomité ingesteld.

Inwerkingtreding 28-11-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.