Stb. 2006, 521 Arbeid vreemdelingen

Besluit van 20-10-2006, Stb. 2006, 521 en inwerkingtredingsbesluit van 20 oktober 2006, Stb. 2006, 522

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen teneinde de in dat besluit opgenomen vrijstelling van het verbod voor een werkgever om een vreemdeling in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning op een aantal nieuwe categorieën van vreemdelingen van toepassing te doen zijn.

Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit zijn niet alleen onderzoekers die zich richten op een proefschrift uitgezonderd van de tewerkstellingsvergunning, maar ook onderzoekers die zich niet bezig houden met een proefschrift. Verder is de Kennismigrantenregeling uitgebreid met de volgende categorie die is vrijgesteld van de tewerkstellingsvergunningsplicht: De arts in opleiding tot specialist (sociaal geneeskundige, huisarts, verpleeghuisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten) (aios). Ook is een vrijstelling opgenomen van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor buitenlandse studenten, die aan een Nederlandse onderwijsinstelling studeren.

Inwerkingtreding 1-11-2006.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.