AOW-gat vrouwen

Wet van 12-12-2002, Stb. 2003, 40

Wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet.

De wijziging voorziet in het dichten van de niet-verzekerde periodes op grond van de AOW van in Nederland woonachtige vrouwen die het gevolg zijn van het feit dat hun echtgenoten in de periode tussen 1 januari 1957 en 1 april 1985 niet verzekerd waren op grond van de volksverzekeringen. Het wordt als onwenselijk ervaren dat deze vrouwen nu nog worden geconfronteerd met de consequenties van een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW die een rechtstreeks gevolg zijn van wetgeving van vóór 1985.

Bij nota van wijziging is een uitbreiding gegeven aan de werkingssfeer van de regeling: ook de korting op de toeslag ten behoeve van de jongere partner (de vrouw) van de pensioengerechtigde is ongedaan gemaakt.

Inwerkingtreding 1-5-2003 met terugwerkende kracht tot en met 1-1-2002.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.