Stb. 2009, 313 Antidiscriminatievoorziening bij gemeenten

Wet van 25-6-2009, Stb. 2009, 313

Wet met regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie.

De colleges van burgemeester en wethouders krijgen de verplichting om de ingezetenen toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Gemeenten die al een antidiscriminatiebureau hebben, kunnen deze voorziening in stand houden, dan wel ontwikkelen tot een nieuwe voorziening, waarbij bijvoorbeeld ook omliggende gemeenten zich kunnen aansluiten. Een gemeente die nog geen antidiscriminatievoorziening heeft, kan voldoen aan de verplichting door zich aan te sluiten bij een bestaande lokale of regionale antidiscriminatievoorziening van een gemeente in de buurt. De toegang moet in ieder geval laagdrempelig zijn, en kan vormgegeven worden via bijvoorbeeld een meldpunt, het Wmo-loket, de burgerlijke stand, het inrichten van een frontoffice, een telefoonnummer of een internetsite. Het inrichten van een meldpunt, telefoonnummer of internetsite alleen is echter niet voldoende om aan de verplichting in artikel 1 te voldoen. De burger moet ook altijd bij een gemeentelijke dan wel regionale antidiscriminatievoorziening terecht kunnen voor onafhankelijke bijstand. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders in de eerste plaats verplicht is de gemeentelijke toegang te verzekeren, bijvoorbeeld op bovengenoemde wijze, en daarnaast onafhankelijke bijstand dient te bieden door respectievelijk zelf een antidiscriminatievoorziening vorm te geven waar deze bijstand wordt gegeven, samen met andere gemeenten een antidiscriminatievoorziening op te richten in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen of door zich aan te sluiten bij een bestaande antidiscriminatievoorziening bij een gemeente in de buurt.

Inwerkingtreding 28-7-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.