Stb. 2005, 17 Amvb DNA-onderzoek in strafzaken

Besluit van 30-12-2004, Stb. 2005, 17

Besluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

Het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken wordt op een aantal punten gewijzigd. Het nieuwe besluit geeft in de eerste plaats uitvoering aan artikel 2, vijfde en zesde lid, van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden. Daarin wordt o.m. bepaald dat er bij of krachtens amvb regels worden gesteld voor het verwerken van DNA-profielen en celmateriaal. Het overgrote deel van de wijzigingen uit dit besluit vloeit daaruit voort. Verder wordt het mogelijk dat van personen die hun straf of maatregel reeds hebben ondergaan (de zogenaamde ex-veroordeelden) en die op vrijwillige basis hun celmateriaal voor DNA-onderzoek hebben afgestaan, de DNA-profielen in de DNA-databank voor strafzaken worden opgenomen en hun celmateriaal wordt bewaard.

Ook wordt het mogelijk dat het Nederlands Forensisch Instituut aan het Korps landelijke politiediensten in de strafzaken die nog niet zijn opgelost en in het kader waarvan een opdracht tot DNA-onderzoek is gegeven, de informatie kan verstrekken die van belang is om die strafzaken wel op te kunnen helderen. Het doel daarvan is dat deze informatie tezamen met andere informatie die bekend is over een onopgeloste strafzaak, wordt vastgelegd in een landelijke sporendatabank en vervolgens met elkaar in verband wordt gebracht. Tenslotte wordt het mogelijk dat het Nederlands Forensisch Instituut de namen van degenen wier DNA-profiel in de DNA-databank is vastgelegd, alsmede hun geboortedatum, -plaats en -land en het parketnummer aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan verstrekken. Doel daarvan is dat het CJIB deze gegevens kan verwerken in het informatiesysteem Verwijsindex Personen (VIP) dat het in beheer heeft en dat persoonsgegevens van verdachten en veroordeelden bevat alsmede gegevens van die personen die verwijzen naar andere systemen, zoals het geautomatiseerde Communicatiesysteem Openbaar Ministerie - Parket Administratie Systeem. Door het opnemen van deze gegevens in het VIP-systeem wordt het mogelijk dat leden van de rechterlijke macht en bepaalde ambtenaren van politie en militairen van de Koninklijke marechaussee zonder tussenkomst van het Forensisch Instituut, onder nader te bespreken waarborgen en beperkingen, rechtstreeks langs geautomatiseerde weg kunnen nagaan of van een verdachte of een veroordeelde een DNA-profiel in de DNA-databank is opgenomen.

Inwerkingtreding 1 februari 2005.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.