Stb. 2008, 111 Algemene douanewet

Wet van 3-4-2008, Stb. 2008, 111

Wet van 3 april 2008 tot algehele herziening van de douanewetgeving.

De fiscale c.q. financiële oriëntering van de Douanewet en de daarop gebaseerde bepalingen voldoen niet meer voor de veelheid van thans aan de douane opgedragen taken.

Vergeleken met de situatie tien jaar geleden wordt steeds meer een beroep gedaan op het instrument douane voor taken bij in- en uitvoer en is de relatieve nadruk in de taken verder verschoven van fiscaal naar niet-fiscaal en niet-financieel. De nadruk ligt daarbij op de verzekering van met name de gezondheid van mens, plant en dier, kwaliteit en veiligheid (zowel van producten als ter bescherming van de samenleving). De toedeling van de voor een deugdelijke taakuitoefening noodzakelijke toezicht- en opsporingbevoegdheden aan de douane is daarbij versnipperd over wetten en Europeesrechtelijke regelingen. Met de Algemene douanewet wordt gestreefd naar een aan de tijd aangepast, consistent en coherent geheel van bevoegdheden en correctiemogelijkheden voor alle taken die de douane dient uit te voeren. De thans bestaande 'omweg’ om fiscale bepalingen in de praktijk dienstbaar te laten zijn aan handhaving van niet-fiscale bepalingen wordt losgelaten. Ook de beperkte integratie met de Algemene wet inzake rijksbelastingen waarvoor in 1995 werd gekozen, wordt losgelaten in de nieuwe opzet. De douane kan nu, ongeacht de bron waar de controles uit voortvloeien, gebruik maken van haar standaardbevoegdheden. Dit vergroot de doelmatigheid van de douane en versterkt de compliance in het handelsverkeer. Hierbij staat de toezichtsfunctie centraal, waarbij het zwaartepunt ligt op de controle van de buitengrens. Met het Europese bestuursrecht als uitgangspunt kan de douane als centrale toezichthouder en 'single window’ optreden (één loketaanpak). Voor deze taken heeft de douane dan een samenhangend geheel van bevoegdheden en overig instrumentarium.

Uitgangspunt van de herziening is dat zij in beginsel integraal betrekking heeft op alle aan de douane opgedragen taken. In de Algemene douanewet wordt een verduidelijking geboden ten aanzien van de bevoegdheden van de douane. Met name wordt buiten twijfel gesteld dat de douane de bevoegde autoriteit is voor de controle op het internationale goederenverkeer, of het nu om fiscale, overige financiële of niet-financiële voorschriften gaat. Het geografisch toepassingsgebied wordt uitgebreid tot buiten de territoriale wateren en duidelijk wordt gemaakt in hoeverre de douane ook in het binnenland de bevoegdheden kan toepassen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.