Stb. 2007, 248 Afvalstoffen

Wet van 21-6-2007, Stb. 248 en inwerkingtredingsbesluit van 2-7-2007, Stb. 2007, 249

Wet (21-6-2007) tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190).

De nieuwe verordening inzake overbrenging van afvalstoffen (zoheten EVOA) brengt een aantal ingrijpende wijzigingen tot stand in de huidige EVOA. Omdat het overgrote deel van de bepalingen rechtstreekse werking hebben, kunnen de wijzigingen in de nationale wetgeving beperkt blijven. De wet strekt ertoe regels omtrent uitvoering, handhaving en sanctionering in diverse milieuwetten op te nemen. Naast de Wet milieubeheer zijn er wijzigingen in onder meer de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet economische delicten

.

De belangrijkste wijzigingen in de EVOA hebben betrekking op de volgende onderwerpen: het toepassingsgebied en de procedures inzake overbrenging van afvalstoffen zijn verduidelijkt; een aantal begrippen is aangescherpt om interpretatieverschil te voorkomen; zo is bijvoorbeeld het begrip sluikhandel vervangen door illegale overbrenging. Het aantal lijsten met afvalstoffen wordt teruggebracht van drie naar twee. Het verschil tussen semi-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen komt hiermee te vervallen. Er komt één termijn van dertig dagen waarbinnen autoriteiten toestemming kunnen verlenen voor overbrenging van afvalstoffen. Er bestaat een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen uitvoer van afvalstoffen als in het ontvangende land de verwerkingswijze laagwaardiger is dan in het versturende land.

Inwerkingtreding 12-7-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.