Stb. 2004, 324 Afschaffing Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wet van 6-7-2004, Stb. 2004, 324 en inwerkingtredingsbesluit van 9-7-2004, Stb. 2004, 357

Wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de toegang tot die verzekering voor diegenen die op of na de inwerkingtreding van deze wet arbeidsongeschikt worden.

De WAZ is per 1 augustus 2004 afgeschaft. De Wet kwam op 1 januari 1998 tot stand als onderdeel van het 'PEMBA-complex'. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet werd ingetrokken en voor zelfstandigen door de WAZ vervangen, die een voor alle zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten verplichte publieke verzekering inhoudt. De WAZ voorzag evenals de voormalige AAW, in een uitkering op minimumniveau bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Nieuwe uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid aan zelfstandigen worden nog verstrekt tot 1 augustus 2005. Gezien de wachttijd voor een uitkering (een jaar) houdt dit in dat er vanaf 1 augustus 2005 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Sinds 1 januari 2004 hoeven zelfstandigen al geen premie meer te betalen, maar zij zijn tot 1 augustus 2004 nog wel wettelijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Degenen die op 1 augustus 2005 een uitkering voor arbeidsongeschiktheid hebben, houden die. Het kabinet schaft de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen af, omdat het meent dat de meeste zelfstandigen geen behoefte hebben aan deze publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premie wordt door de zelfstandigen als te hoog ervaren. Door afschaffing van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen zelfstandigen zelf kiezen om hun risico op arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar te verzekeren. Het verbond van verzekeraars heeft na overleg met het kabinet een oplossing aangereikt voor mogelijke onverzekerbaarheid. Particuliere verzekeraars zullen zelfstandigen met een verhoogd gezondheidsrisico de mogelijkheid bieden een alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid af te sluiten.

Inwerkingtreding op 1-8-2004 met uitzonderingen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.