Stb. 2007, 479 Afschaffing 6-jarig octrooi

Rijkswet van 8-11-2007, Stb. 2007, 479

Wet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006.

Uit de evaluatie van de Rijksoctrooiwet kwam naar voren dat enkele wijzigingen raadzaam zijn. Het betreft: 1. het afschaffen van het 6-jarig octrooi. Dit betekent dat slechts één soort rijksoctrooi kan worden verleend, te weten het rijksoctrooi dat maximaal 20 jaar in stand kan worden gehouden, wat goed is voor de rechtszekerheid 2. de mogelijkheid om een Engelstalige octrooiaanvraag in te kunnen dienen (met conclusies in het Nederlands), waardoor mogelijke vertaalkosten bij internationale voortzetting van de aanvraag worden voorkomen dan wel verminderd 3. de instandhoudingstaksen zullen een jaar eerder, te weten 3 jaar na indiening van het octrooi, worden geheven. Hierdoor worden octrooihouders eerder (financieel) geprikkeld om bewust de afweging te maken hun octrooi al dan niet in stand te houden 4. de rol van Octrooicentrum Nederland zal worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat het Octrooicentrum voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Op grond van artikel 84 van de ROW 1995 kan een ieder het bureau vragen advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden op een verleend octrooi. Verwacht wordt dat door het verbreden van de adviesmogelijkheden de kwaliteit van het advies zal stijgen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 2-4-2008, Stb. 2008, 106

Inwerkingtreding

Rijksbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III en de artikelen I, II en IV tot en met VII van de Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995.

De wijziging van de Rijksoctrooiwet naar aanleiding van de evaluatie in 2006 (Stb. 2007, 479) treedt in werking op resp.1 mei en 5 juni 2008.

Uit de evaluatie van de Rijksoctrooiwet kwam naar voren dat enkele wijzigingen raadzaam zijn. Het betreft 1: het afschaffen van het 6-jarig octrooi. Dit betekent dat slechts één soort rijksoctrooi kan worden verleend, te weten het rijksoctrooi dat maximaal 20 jaar in stand kan worden gehouden, wat goed is voor de rechtszekerheid 2: de mogelijkheid om een Engelstalige octrooiaanvraag in te kunnen dienen (met conclusies in het Nederlands), waardoor mogelijke vertaalkosten bij internationale voortzetting van de aanvraag worden voorkomen dan wel verminderd. 3: de instandhoudingstaksen zullen een jaar eerder, te weten 3 jaar na indiening van het octrooi, worden geheven. Hierdoor worden octrooihouders eerder (financieel) geprikkeld om bewust de afweging te maken hun octrooi al dan niet in stand te houden 4. de rol van Octrooicentrum Nederland zal worden versterkt in adviesprocedures in de zin dat het Octrooicentrum voortaan ook zelfstandig het resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek kan betrekken in zijn advies. Op grond van artikel 84 van de ROW 1995 kan een ieder het bureau vragen advies uit te brengen over de toepasselijkheid van de nietigheidsgronden op een verleend octrooi. Verwacht wordt dat door het verbreden van de adviesmogelijkheden de kwaliteit van het advies zal stijgen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.