Stb. 2008, 374 Aanvulling klachtrecht gesloten jeugdzorg

Besluit van 18-8-2008, Stb. 2008, 374

Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met een aanvulling van het reguliere klachtrecht aangaande de gesloten jeugdzorg.

Bij de wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (Stb. 2007, 578) zijn in verband met het ingrijpende karakter van de in die wet opgenomen beslissingen enige bijzondere bepalingen toegevoegd met betrekking tot het klachtrecht. Deze bepalingen zijn een aanvulling op het reguliere klachtrecht van hoofdstuk XII van de wet. In dit besluit worden enkele aanvullende regels gesteld met betrekking tot de samenstelling van de klachtencommissie en de wijze waarop de klachten tegen deze ingrijpende beslissingen worden behandeld. Gekozen is om het klachtrecht ingevolge artikel 29w van de wet onder te brengen in het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg. Op deze wijze zijn alle nadere uitwerkingen van de Wet in één document te vinden.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.