Stb. 2007, 52 Aanstelling en ontslag in het Rijk

Besluit van 6-2-2007, Stb. 2007, 52

De grens voor aanstelling en ontslag bij Koninklijk Besluit wordt opgetrokken voor de grote groep personen van wie de aanstelling is geregeld in artikel 7 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) of artikel 22 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ). Daarvoor is aansluiting gezocht bij artikel 4, tweede lid, onder l, van het Reglement van orde voor de ministerraad. Voor zover hier relevant dient de ministerraad op grond van dat artikel alleen te beraadslagen en te besluiten over voordrachten voor Koninklijke Besluiten tot aanstelling of ontslag van personen van wie de bezoldiging is geregeld in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). In concreto gaat het hier dan om aanstelling en ontslag van de leden van de topmanagementgroep en van de secretaris-generaal en de directeuren-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, voor zover zij niet tot de topmanagementgroep behoren. In die gevallen rechtvaardigt de statuur van het ambt of de functie ook in de toekomst een «Kroontoets». Voor alle overige gevallen is besloten dat de aanstelling of het ontslag niet (meer) bij Koninklijk Besluit plaatsvindt.

Inwerkingtreding met ingang van 1 maart 2007, waarbij geldt dat artikel I, onderdeel A, onder 2, terugwerkt tot en met 1 mei 2002.

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.