Stb. 2008, 505 Aansprakelijkheidslimiet personenvervoer

Besluit van 24-11-2008 Stb. 2008, 505

Besluit tot wijziging van enkele besluiten ter uitvoering van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verhoging van de aansprakelijkheidslimiet in het binnenlands personenvervoer.

Dit besluit strekt ertoe het bedrag aan te passen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder voor dood en letsel van reizigers in geval van binnenlands personenvervoer per spoor of over de weg is beperkt. Het uit 1988 daterende limiteringsbedrag, dat nooit is aangepast aan de geldontwaarding, bedraagt thans € 137.000 per reiziger en is, met uitzondering van het luchtvervoer, voor alle binnenlandse vervoersmodaliteiten gelijk.

De aansprakelijkheidslimieten voor personenschade staan in toenemende mate onder druk. Internationaal gezien is de tendens deze limieten aanzienlijk te verhogen of de mogelijkheid van limitering te beperken, dan wel limitering volledig af te schaffen. Tevens is het de laatste jaren al een aantal malen voorgekomen dat de Nederlandse rechter heeft geoordeeld dat redelijkheid en billijkheid een beroep op de aansprakelijkheidslimiet van € 137.000 in de weg staan en is het slachtoffer een hogere schadevergoeding toegekend. Voor het spoorvervoer is tot stand gekomen Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. In deze verordening wordt voor de aansprakelijkheidslimieten verwezen naar de Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer De aansprakelijkheidslimiet voor personenschade is in de Uniforme regelen CIV vastgesteld op 175.000 rekeneenheden (thans ongeveer € 188.000) per reiziger. De rekeneenheid waarin deze limiet wordt uitgedrukt is het bijzondere trekkingsrecht, zoals dit is omschreven door het Internationale Monetaire Fonds. Voor het vervoer over de weg heeft de eerder genoemde vijfde Wam-richtlijn als uitgangspunt gefungeerd en is de aansprakelijkheidslimiet vastgesteld op € 1.000.000 per reiziger. De verschillen in limiteringsbedragen voor personenschade in de diverse internationale instrumenten zijn aanzienlijk. Aansluiting daarbij heeft tot gevolg dat voor nationaal vervoer niet langer één uniforme personenlimiet voor alle vervoerstakken kan worden gehanteerd, maar dat per vervoersmodaliteit gedifferentieerd wordt.

Inwerkingtreding 1-2-2008

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.