Aanpassingswet

Wet van 20-6-2002, Stb. 2002, 317

Wet tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof.

Deze wet regelt de samenwerking tussen Nederland en het Internationaal Strafhof. Nederland heeft als partij bij het Statuut voor het Strafhof een vergaande samenwerkingsplicht. Traditionele weigeringsgronden zoals bestaan in de internationale rechtshulp tussen opsporingsinstanties van verschillende landen (ne bis in idem, vrees voor discriminatoire vervolging, politiek delict, ontbreken dubbele strafbaarheid), kunnen niet worden ingeroepen ten opzichte van het Strafhof. Wel bestaat een algemene verplichting voor het Hof tot overleg of consultatie. Alle samenwerkingsverzoeken van het Strafhof komen binnen bij de minister van Justitie. De uitvoering is grotendeels geconcentreerd bij de officier van justitie en de rechtbank te Den Haag. Het gaat bij de samenwerking om onder meer de overlevering van verdachten aan het Strafhof, het verrichten van opsporingshandelingen en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd door het Strafhof in Nederland.

Nederland heeft gekozen voor een gefaseerde implementatie van het Statuut van het Internationaal Strafhof. Belangrijkste reden hiervoor was een bespoediging van het wetgevingsproces. De nu aan de orde zijnde 'eerste tranche' omvat de wetgeving die absoluut noodzakelijk is voor het hier kunnen functioneren van het Strafhof en de medewerking daaraan van Nederland De tweede tranche betreft het voorstel voor een Wet internationale misdrijven (WIM). Met dit wetsvoorstel worden een aantal misdrijven waarover het Hof bevoegd is (genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven), ook naar Nederlands recht afzonderlijk strafbaar gesteld. De WIM is op 19 april 2002 bij de Tweede Kamer ingediend (TK. 28 337). Wanneer het Strafhof er eenmaal is, volgt nog een zetelovereenkomst tussen Nederland en het Strafhof. In de laatste worden onder meer immuniteiten van het Strafhof en zijn medewerkers in Nederland geregeld.

Eind juni hebben 68 landen, waaronder Nederland, het Statuut van het Strafhof geratificeerd. Sinds de inwerkingtreding van het Statuut op 1 juli heeft het Strafhof rechtsmacht. Na de benodigde organisatorische voorbereiding zal het strafhof naar verwachting in het voorjaar van 2003 operationeel worden.

Inwerkingtreding 8-8-2002.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.