Stb. 2007, 139 Aanpassingsbesluit handel in emissierechten

Stb. 2007, nr. 139

Besluit tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met verduidelijking en verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten en een verlenging van de opt-out voor NOx.

De verduidelijkingen en verbeteringen hebben betrekking op diverse wijzigingen van verschillende onderdelen van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten. De belangrijkste onderwerpen zijn: het aanpassen van de systematiek inzake goedkeuring en melding van veranderingen binnen de inrichting; het doorschuiven van een aantal eisen inzake de vergunningaanvraag (waaronder begrepen het monitoringsprotocol) en het emissieverslag naar het niveau van de Regeling monitoring handel in emissierechten; het opnemen van twee nieuwe prestatienormen. Voorts is voorzien in een verlenging van de huidige opt-out-regeling voor NOx.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Besluit van 30-3-2007.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.