Stb. 2008, 358 Aanpassingsbesluit handel in emissierechten III

Besluit van 26-8-2008, Stb.2008, 358

Besluit tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met verlenging NOx-opt-out, aanscherping prestatienormen en enkele andere wijzigingen.

Deze derde wijziging van het Besluit handel in emissierechten bevat verschillende onderwerpen. Allereerst is een aanscherping van de prestatienormen in het systeem van verhandelbare NOx-emissierechten voor de jaren 2011 tot en met 2013 opgenomen. Voorts bevat het wijzigingsbesluit de verlenging van de opt-out voor NOx tot 1 januari 2011. De huidige opt-out voor NOx eindigt op 1 januari 2009. Opt out houdt in dat inrichtingen kunnen verzoeken buiten het systeem te blijven; het verzoek wordt door de Emissieautoriteit beoordeeld. De eerder gemaakte afspraak met de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) dat NOGEPA-inrichtingen die voor 1 januari 2011 sluiten, kunnen verzoeken buiten het systeem van handel in NOx-emissierechten te blijven, is in dit wijzigingsbesluit opgenomen. Ook wordt de opt-in voor nieuwkomers in het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten geregeld. Voortaan zullen de opt-in-beschikking in het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten en de opt-out-beschikking voor het systeem van verhandelbare NOx-emissierechten worden genomen door het bestuur van de emissieautoriteit in plaats van door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Inwerkingtreding deels op 12-9-2008, deels op 1-1-2011 met voor een enkel onderdeel terugwerkende kracht tot 1-1-2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.