Stb. 2005, 455 Aanpassingen in nieuw burgerlijk procesrecht

Wet van 8-9-2005, Stb. 2005, 455

Wet van 8 september 2005 tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht.

Bij de behandeling in de Eerste Kamer van het op 1 januari 2002 in werking getreden nieuwe burgerlijk procesrecht werd onder ogen gezien dat aanpassingen in Rv wenselijk zijn. Behalve technische wijzigingen bevat deze aanpassingswet ook oplossingen voor onduidelijkheden. Zo bleek in de praktijk niet duidelijk in hoeverre enkele van de dagvaardingseisen van artikel 111 Rv ook gelden voor dagvaardingen in hoger beroep. Rekening is gehouden met de inmiddels verschenen literatuur over het nieuwe procesrecht en met suggesties en vragen vanuit de praktijk. Daarnaast zijn de rechtsmachtbepalingen in de eerste titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangepast aan de op 1 maart 2002 in werking getreden Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verordening). In de memorie van toelichting komt de minister, zoals zijn voorganger toezegde in de Eerste Kamer, terug op twee onderwerpen. Ten eerste de vraag of niet in de wet tot uitdrukking dient te komen dat de gedaagde in reconventie het recht heeft om een conclusie van antwoord te nemen. De tweede kwestie betreft de gevolgen van een overdracht van een vordering door de eisende partij in de loop van het geding.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtreding

De Wet tot aanpassing van enkele onderdelen van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met het nieuwe procesrecht (Stb. 2005, 455) is in werking getreden op 15 oktober 2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.