Stb. 2005, 477 Aanpassing Wet milieubeheer na ingebrekestellingprocedure

Wet van 15-9-2005, Stb. 2005, 477

Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (verdere aanpassing aan Europese richtlijnen inzake milieu-effectrapportage).

De directe aanleiding voor deze wijziging is de door de Europese Commissie gestarte ingebrekestellingprocedure inzake de omzetting van de richtlijn over milieueffectrapportage. De Commissie meent dat de omzetting door Nederland op vijf onderdelen niet volledig strookt met de richtlijn. De Commissie wenst een meer expliciete vertaling van de betreffende onderdelen in de Nederlandse wetgeving. De Nederlandse regering meent daarentegen dat de richtlijn correct in Nederlandse wetgeving is omgezet. Bij brief van 1 april 2004 is door de Commissie, ingevolge artikel 226 EG, naar Nederland in de betreffende procedure een aanvullende aanmaning verstuurd die betrekking heeft op de genoemde vijf onderdelen. Door de Nederlandse regering is daarop aangegeven dat, hoewel er een meningsverschil met de Commissie blijft, het wenselijk wordt geacht de discussie met de Commissie te beëindigen en een gang naar het Europese Hof van Justitie te voorkomen. Toegezegd is daarom dat de Nederlandse wetgeving op de door de Commissie aangegeven punten zal worden aangepast. De aanpassingen behelzen slechts een meer expliciete vertaling van onderdelen van de richtlijn in de tekst van de Wet milieubeheer. Zo zijn de definities van de begrippen 'milieu' en 'milieueffecten' in de wetgeving opgenomen. Er is gekozen voor een dynamische definitie. Onder 'milieu' wordt in ieder geval verstaan: gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen. Ook is een voorziening in artikel 7.35 getroffen voor het geval er bij projecten met deelvergunningen door de verschillende bestuursorganen tegenstrijdige beslissingen worden genomen.

Inwerkingtreding 12-10-2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.