Aanpassing Tabakswet

Wet van 6-2-2003, Stb. 2003, 89

Wet tot aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194).

Er is een informatieverplichting opgenomen van de tabaksfabrikanten en -importeurs jegens de overheid. Het creëert een informatiestroom van het betrokken bedrijfsleven naar de Staat. Deze informatieverplichting bestaat uit drie hoofdbestanddelen:

het jaarlijks bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport indienen van een lijst van ingrediënten, met opgave van de hoeveelheden, opgesplitst naar merk en type per eenheid product;

het verplicht medewerking verlenen aan ingestelde, aangewezen of goedgekeurde metingen en onderzoekingen inzake de samenstelling van tabaksproducten van ingrediënten voor de gezondheid, waaronder het inherente gevaar van verslaving;

het aanpassen van de verpakkingen om te voldoen aan het in artikel 3e vervatte verbod op teksten, namen, handelsmerken en figuratieve of andere tekens die de suggestie wekken dat een bepaald tabaksproduct minder schadelijk is dan een ander tabaksproduct.

De Keuringsdienst van Waren zal erop toezien dat de voorgestelde wettelijke bepalingen door de tabaksindustrie worden nageleefd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 4-4-2003, Stb. 2003, 155

Inwerkingtreding

De Wet van 6 februari 2003 (Stb. 2003, 89) tot aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194), is in werking getreden op 18-4-2003.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.