Stb. 2008, 410 Aanpassing Boek 1 BW

Wet van 9-10-2008, Stb. 2008, 410

Wet tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag.

Er zijn drie aanpassingen. In de eerste plaats wordt het mogelijk dat ook één ouder een verzoek tot wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk gezag over de kinderen kan indienen. Tot dusverre dient aan een wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk gezag, een verzoek van beide ouders ten grondslag te liggen. Verder worden in de artikelen 253aa en 253sa verduidelijkingen aangebracht; in de praktijk bleken onduidelijkheden die tot verschillende toepassing bij de ambtenaren van de burgerlijke stand leiden. Tenslotte wordt het derde lid van artikel 253sa dat betrekking heeft op naamskeuze verplaatst naar titel 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: Het recht op de naam. Bepalingen die betrekking hebben op naamskeuze voor of ter gelegenheid van de geboorte bij de burgerlijke stand zijn nu systematisch in één titel opgenomen. Er zijn twee amendementen aangenomen, één over geslachtsnaamwijziging (Rouvoet) en één over gezamenlijk gezag ook als de ouders niet gehuwd zijn (Teeven/Timmer). Het amendement Rouvoet houdt het volgende in. De huidige wettelijke regeling is dat ingeval een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, dit kind de geslachtsnaam van de moeder heeft, tenzij de moeder en de erkenner ter gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben. Het betreft hier een eenmalige keuzemogelijkheid, een latere geslachtsnaamswijziging is, behoudens de situatie voorzien in artikel 6 van het Besluit geslachtsnaamswijziging ('achterwege blijven van geslachtsnaamswijziging zou de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind in ernstige mate schaden'), niet mogelijk. Het amendement opent een tweede mogelijkheid om tot naamskeuze te komen. Indien het kind de naam van de moeder heeft en een huwelijk of een geregistreerd partnerschap van de ouders volgt, kan alsnog de geslachtsnaam van de vader worden gewenst. En omgekeerd, wat waarschijnlijk veel minder zal voorkomen, kunnen de ouders, als ter gelegenheid van de erkenning gekozen is voor de geslachtsnaam van de vader, willen dat hun kind voortaan de naam van de moeder draagt. Het amendement stelt de ouders in de gelegenheid om de familierechtelijke betrekking in de nieuwe gezinssituatie te bevestigen.

De wijziging door het amendement Teeven/Timmer strekt er toe om nog meer te bevorderen, dat ook in geval de ouders niet gehuwd zijn of in een geregistreerd partnerschap zijn verbonden, gezamenlijk gezag de normale situatie is. Het toetsingscriterium wordt met het oog daarop aangescherpt. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 6-2-2009, Stb. 2009, 56

Inwerkingtreding

De Wet van 9 oktober 2008 tot wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het verkrijgen van gezamenlijk gezag (Stb. 2008, 410) treedt in werking met ingang van 28 februari 2009.

Er zijn drie aanpassingen. In de eerste plaats wordt het mogelijk dat ook één ouder een verzoek tot wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk gezag over de kinderen kan indienen. Tot dusverre dient aan een wijziging van het eenhoofdig ouderlijk gezag in gezamenlijk gezag, een verzoek van beide ouders ten grondslag te liggen. Verder worden in de artikelen 253aa en 253sa verduidelijkingen aangebracht; in de praktijk bleken onduidelijkheden die tot verschillende toepassing bij de ambtenaren van de burgerlijke stand leiden. Tenslotte wordt het derde lid van artikel 253sa dat betrekking heeft op naamskeuze verplaatst naar titel 2 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: Het recht op de naam. Bepalingen die betrekking hebben op naamskeuze voor of ter gelegenheid van de geboorte bij de burgerlijke stand zijn nu systematisch in één titel opgenomen. Er zijn twee amendementen aangenomen, één over geslachtsnaamwijziging (Rouvoet) en één over gezamenlijk gezag ook als de ouders niet gehuwd zijn (Teeven/Timmer). Het amendement Rouvoet houdt het volgende in. De huidige wettelijke regeling is dat ingeval een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, dit kind de geslachtsnaam van de moeder heeft, tenzij de moeder en de erkenner ter gelegenheid van de erkenning gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben. Het betreft hier een eenmalige keuzemogelijkheid, een latere geslachtsnaamswijziging is, behoudens de situatie voorzien in artikel 6 van het Besluit geslachtsnaamswijziging ('achterwege blijven van geslachtsnaamswijziging zou de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind in ernstige mate schaden'), niet mogelijk. Het amendement opent een tweede mogelijkheid om tot naamskeuze te komen. Indien het kind de naam van de moeder heeft en een huwelijk of een geregistreerd partnerschap van de ouders volgt, kan alsnog de geslachtsnaam van de vader worden gewenst. En omgekeerd, wat waarschijnlijk veel minder zal voorkomen, kunnen de ouders, als ter gelegenheid van de erkenning gekozen is voor de geslachtsnaam van de vader, willen dat hun kind voortaan de naam van de moeder draagt. Het amendement stelt de ouders in de gelegenheid om de familierechtelijke betrekking in de nieuwe gezinssituatie te bevestigen.

De wijziging door het amendement Teeven/Timmer strekt er toe om nog meer te bevorderen, dat ook in geval de ouders niet gehuwd zijn of in een geregistreerd partnerschap zijn verbonden, gezamenlijk gezag de normale situatie is. Het toetsingscriterium wordt met het oog daarop aangescherpt.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.