Stb. 2009, 385 Aanpassing beslistermijnen andere wetten

Wet van 13-5-2009, Stb. 2009, 385

Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Op grond van deze wet verbeuren bestuursorganen na een ingebrekestelling van de aanvrager een dwangsom indien zij beslistermijnen overschrijden. Uit een inventarisatie blijkt dat in enkele wetten op het terrein van Justitie de beslistermijnen in de praktijk te krap zijn. Het gaat om de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en de Wet wapens en munitie. Deze beslistermijnen worden in deze wet aangepast.

Inwerkingtreding 1-10-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.