Stb. 2006, 525 Aandeelhouder kan stemmen via e-mail

Wet van 20-10-2006, Stb. 2006, 525

Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen.

Rechtspersonen kunnen voortaan moderne communicatiemiddelen inzetten bij hun interne besluitvorming. E-mail en internet kunnen gebruikt worden bij het nemen van besluiten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. De regeling leidt naar verwachting tot een besparing van ongeveer 70 miljoen per jaar omdat de administratieve lasten voor het bedrijfsleven dalen. Inzet van moderne communicatiemiddelen bij besluitvorming kan de betrokkenheid van aandeelhouders bij vennootschappen vergroten. Aandeelhouders kunnen via internet deelnemen aan de algemene vergadering door het woord te voeren en van hun stemrecht gebruik te maken. Ook is het mogelijk stemmen elektronisch voorafgaand aan de algemene vergadering uit te brengen. Verder kunnen houders van toonderaandelen voor de algemene vergadering worden opgeroepen via een publicatie op de website van de naamloze vennootschap. Houders van aandelen op naam kunnen worden opgeroepen via een e-mailbericht. Tot nu toe moest dat gebeuren via een advertentie in een dagblad respectievelijk door het versturen van oproepingsbrieven. Het bestuur van de vennootschap kan bij statutaire bepaling voorwaarden stellen aan het gebruik van deze middelen, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde software, het gebruik maken van een elektronische handtekening en het (mee)betalen aan de extra kosten voor het openstellen van deze mogelijkheid. Het is aan de rechtspersoon om te bepalen welk elektronisch medium wordt gekozen.

Inwerkingtreding op 1-1-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.