Stb. 2008, 222 (Proef)verlof TBS

Besluit van 16-6-2008 tot wijziging Reglement, Stb. 2008, 222

Besluit tot wijziging van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden in verband met een wijziging van de regels met betrekking tot verlof en proefverlof en enige andere bepalingen.

Dit besluit beoogt een tweetal wijzigingen aan te brengen in het Reglement verpleging ter beschikking gestelden (Rvt). Allereerst voorziet dit besluit in een aanpassing van de bepalingen betreffende het vervallen van de verlofmachtiging. Ten tweede is een verlenging van de proef met een elektronisch volgsysteem (EVS) tijdens verlof opgenomen. In het rapport van de Inspectie voor de sanctietoepassing (Ist) van januari 2007 naar aanleiding van twee onttrekkingen uit de Kijvelanden, wordt de aanbeveling gedaan om de voorschriften en beleidskaders aan te scherpen met betrekking tot het doen van aangifte van strafbare feiten gepleegd door tbs-gestelden en het om die reden van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging. De huidige redactie van artikel 53 Rvt geldt sinds 3 augustus 2005. Op deze datum is een wijziging van het Rvt (Stb. 2005, 400) ingevoerd, die voorzag in een keuze voor het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging.

Deze keuze was ingegeven door signalen vanuit de tbs-inrichtingen, de politiek en maatschappij, dat intrekking van de machtiging in bepaalde gevallen niet meer ter discussie mag staan. De eerste grond voor het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging is de ongeoorloofde afwezigheid gedurende vierentwintig uur. De tweede grond is een verdenking van het plegen van strafbare feiten, begaan tijdens de tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten.

Door het opnemen van een verplichting voor het hoofd van de kliniek om altijd binnen vierentwintig uur aangifte te doen van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, is het essentieel dat gebeurtenissen in de inrichting altijd op de juiste wijze worden beoordeeld. De tbs-inrichtingen zullen hiervoor zo goed mogelijk worden toegerust. Hiermee kan worden voorkomen dat bepaalde feiten niet worden herkend als feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Deze aangifteplicht moet overigens worden gezien als een bijzondere verplichting ten opzichte van de algemene verplichting als bedoeld in artikel 160 e.v. van het Wetboek van Strafvordering. In de voorgestelde redactie vervalt de machtiging voor het verlof, zodra het openbaar ministerie aan het hoofd van de tbs-inrichting meldt dat de betrokkene wordt aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit. De machtiging (en daarmee de titel voor een eventueel verleend of te verlenen verlof door het hoofd van de inrichting) vervalt hiermee dus niet langer onmiddellijk na het plegen van het strafbare feit. Om die reden is voorgeschreven dat het in het geval aan de pleger van het strafbare feit verlof is verleend en het gaat om een strafbaar feit waarvoor een aangifteplicht geldt, dit verlof terstond na het plegen van het strafbare feit wordt ingetrokken door het hoofd van de inrichting. Tevens is voorgeschreven dat geen nieuw verlof wordt verleend, tot het moment van het vervallen van de verlofmachtiging door de mededeling van het openbaar ministerie. Een identieke regeling wordt voorgesteld voor het proefverlof.

Inwerkingtreding 27-6-2008

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.