Stb. 2016, 436 Implementatie Richtlijnen in Spoorwegwet

Wet van 12-10-2016, Stb. 2016, 436

Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

—Deze wet leidt tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie richtlijnen:

  1. Richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de hef?ng van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscerti?cering (PbEU 2004, L 64)(spoorwegveiligheidsrichtlijn). Dit betreft met name de implementatie van bepalingen uit de spoorwegveiligheidsrichtlijn ten aanzien van de maximale termijn waarbinnen de veiligheidsinstantie een besluit moet nemen. De regeling in de Richtlijn wijkt af van de regeling in de Awb.
  2. Richtlijn 2008/57/EG van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking) (PbEU 2008, L 191)(interoperabiliteitsrichtlijn). Dit betreft met name de implementatie van het onderdeel inzake de (aanvullende) vergunning voor TSI-conforme, respectievelijk niet-TSI-conforme spoorvoertuigen (TSI = Technische Speci?caties inzake Interoperabiliteit).
  3. Richtlijn 2012/34/EU van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343). Dit betreft de kennis- en ervaringseisen van de toezichthouder op het gebied van spoor (de Autoriteit Consument en Markt), de eis dat een bestuurslid van de ACM zich onthoudt van het nemen van een besluit indien hij een directe of indirecte band met de desbetreffende onderneming had en een zogenaamde afkoelingsperiode.

Inwerkingtreding m.i.v. 26-11-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.