Stb. 2016, 435 Implementatie Richtlijn collectief beheer

Wet van 14-11-2016, Stb. 2016, 435

Wet houdende wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet Richtlijn collectief beheer)

—De Richtlijn heeft tot doel de nationale regelgeving betreffende de toegang tot het beheer van auteurs- en naburige rechten door collectieve beheersorganisaties, de governance van collectieve beheersorganisaties en het toezicht op collectieve beheersorganisaties te harmoniseren. Daarnaast heeft de Richtlijn tot doel de uitgifte van multiterritoriale licenties inzake muziekwerken voor het onlinegebruik ervan op de interne markt te vergemakkelijken.

De Richtlijn moest eigenlijk uiterlijk 10 april 2016 in Nederlands recht zijn omgezet. De Richtlijn wordt geïmplementeerd door middel van een wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties (Wet toezicht). Hoewel de Richtlijn goed is in te passen in het bestaande kader van de Wet toezicht, brengt de Richtlijn toch een aantal belangrijke wijzigingen met zich. De belangrijkste zijn:

  1. een nieuwe definitie voor collectieve beheersorganisaties;
  2. de introductie van onafhankelijke beheersorganisaties;
  3. het afschaffen van het beleggingsverbod;
  4. het transparantieverslag;
  5. de mogelijkheid om multiterritoriaal te licentiëren;
  6. de versterkte samenwerking tussen Europese toezichthouders.

Inwerkingtreding m.i.v. 26-11-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.