Stb. 2010, 330 Implementatie kaderrichtlijn mariene strategie

Besluit van 23-8-2010, Stb. 2010, 330

Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de implementatie en de uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie

—Dit besluit strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (PbEU L 164) door middel van een aanpassing aan het Waterbesluit.
De KRM heeft ten doel de bevordering van het duurzaam gebruik van de Europese zeeën en de instandhouding van de daarin gelegen mariene ecosystemen. De KRM verdeelt deze zeeën onder in een aantal regio's en subregio's. Nederland maakt deel uit van de regio van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan. Voor de uitvoering van de KRM in de Nederlandse territoriale wateren en de exclusieve economische zone (EEZ) is de subregio van de Noordzee met inbegrip van het Kattegat en het Kanaal relevant. Het werkingsgebied van de KRM beslaat de wateren zeewaarts van de basiskustlijn waarover Nederland jurisdictie heeft. De kernelementen van de KRM zijn: het beoordelen van de huidige toestand van het mariene milieu, de hierop gestoelde omschrijving van een gewenste milieutoestand en de daarbij behorende doelen en indicatoren, alsmede het blijvend volgen van de ontwikkelingen door middel van monitoring. Door middel van een programma van maatregelen moet vervolgens de goede milieutoestand worden bereikt en behouden. Tezamen vormen deze elementen de mariene strategie.

Inwerkingtreding 4-9-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.