Stb. 2012, 228 Implementatie intelligente vervoerssystemen

Wet van 21-5-2012, Stb. 2012, 228

Wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU L 207)

—De richtlijn heeft als doel het vestigen van een kader ter ondersteuning van het op gecoördineerde en coherente wijze invoeren en gebruiken van intelligente vervoerssystemen in het wegvervoer (ITS, naar Intelligent Transport Systems) binnen de Europese Unie. Met deze wet wordt de richtlijn geïmplementeerd door een hoofdstuk in te voegen in de Wegenverkeerswet 1994. Hiervoor is gekozen omdat het doel van de richtlijn goed past bij de doelstellingen die in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 worden genoemd. De algemene doelstelling van de richtlijn is het tot stand brengen van een kader voor gecoördineerde toepassing en gebruik van ITS, ten behoeve van meer milieuvriendelijk, veilig en betrouwbaarder verkeer.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.