Stb. 2018, 332 Huwelijksvermogensstelsels

Wet van 11-07-2018, Stb. 2018, 332 en inwerkingtredingsbesluit van 17-09-2018, Stb. 2018, 333

Wet tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijks­vermogens­stelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogens­rechtelijke gevolgen van geregistreerde partner­schappen (PbEU 2016, L 183) (Uitvoeringswet Verordening huwelijks­vermogens­stelsels en Verordening vermogens­rechtelijke gevolgen geregistreerde partner­schappen)

—De verordeningen ter uitvoering waarvan deze wet strekt, worden kortheidshalve aangeduid als de Verordening huwelijks­vermogens­stelsels en de Verordening vermogens­rechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen. De verordeningen zijn gebaseerd op nauwere samenwerking van verschillende lidstaten. Zij zijn alleen van toepassing tussen deze samenwerkende lidstaten. Dat betreft alle lidstaten met uitzondering van Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. De verordeningen behelzen regels van internationaal privaatrecht en bepalen welke rechter zich over het vermogen van echtgenoten en partners mag uitlaten (internationale bevoegdheid), het recht van welke staat het vermogen van de echtgenoten of partners beheerst (conflictenrecht) en de vraag of een beslissing uit de ene lidstaat in de andere lidstaat wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd (erkenning en executie). De verordeningen zien dus niet op het inhoudelijke vermogensrecht van de lidstaten bij huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit wordt niet gewijzigd en blijft ter bepaling van de lidstaten zelf. 

De verordeningen leiden tot meer rechtszekerheid voor de Europese burger. Ze bewerkstelligen eenheid in de wijze waarop de lidstaten de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijk en geregistreerd partnerschap benaderen. Dit is bijvoorbeeld van belang indien een Nederlands-Frans stel in België woont en trouwt. Dit paar kan ervan uitgaan dat op grond van de verordening duidelijk is welke rechter bevoegd is in geschillen betreffende hun huwelijkse vermogen. Ook kunnen zij op basis van de verordening een rechtskeuze maken en overzien in hoeverre een rechterlijke beslissing uit de ene samenwerkende lidstaat in de andere samenwerkende lidstaat wordt erkend. Door de groeiende mobiliteit van de Europese burger neemt het belang van rechtszekerheid alleen maar toe. Nederland heeft in de onderhandelingen geijverd voor gelijke behandeling van paren van verschillend en gelijk geslacht. Deze inzet heeft ertoe geleid dat de verordeningen sekseneutraal zijn geformuleerd. 

De verordeningen zijn alleen van toepassing op vermogensstelsels met grens­overschrijdende gevolgen. Dit betreft bijvoorbeeld de vermogensrechtelijke gevolgen van huwelijken of geregistreerde partnerschappen van partners van verschillende nationaliteit, of huwelijken of geregistreerde partnerschappen van partners die deze zijn aangegaan in de ene lidstaat, terwijl zij vervolgens zijn gaan wonen in een andere lidstaat. 

Inwerkingtreding met ingang van 29-01-2019.


Kamerstukken

Gastvlog: AB in het onderwijs

Het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) is niet alleen een van de oudste maar ook een van de meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften. De AB is ook al jaren niet meer weg te denken uit het onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zelfs de grootste raadplegers van de AB. Dat is niet voor niks: AB-annotaties bieden een heldere samenvatting van (lange) uitspraken en plaatsen die vaak in een bredere context. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om samen met een docent of advocaat (vaak ook AB-annotator) een annotatie bij de AB in te dienen. Dan heb je al tijdens je studie een publicatie op je naam staan! Zie voor meer informatie het vlog:Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.