Stb. 2011, 335 Huwelijksgoederenregister

Inwerkingtredingsbesluit van 20 juni 2011, Stb. 2011, 335

Besluit van 20 juni 2011 tot wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 in verband met de wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (Stb. 2011, 205)

—Het huwelijksgoederenregister is een openbaar register, gehouden bij elke rechtbank, bestemd voor registratie door echtgenoten en geregistreerde partners van rechtsfeiten betreffende hun huwelijksvermogensrechtelijke dan wel partnerschapsvermogensrechtelijke verhouding. In verband met de Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (Stb. 2011, 205) wordt de gemeenschap niet pas ontbonden op het tijdstip van de echtscheiding, scheiding van tafel en bed, opheffing, of ontbinding, maar op het tijdstip dat de daarop gerichte procedure aanvangt door indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank (of het sluiten van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap). Op deze wijziging van de huwelijksvermogensrechtelijke verhouding tussen de echtgenoten zullen derden vaak niet bedacht zijn, althans niet zolang het huwelijk niet is geëindigd. Daarom is in artikel 99, tweede lid, van Boek 1 BW bepaald dat de ontbinding aan derden die daarvan onkundig waren slechts kan worden tegengeworpen, indien het desbetreffende verzoek dan wel de overeenkomst ingeschreven was in het huwelijksgoederenregister. Het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 is in verband met de zojuist bedoelde wijzigingen uitgebreid.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 3 van het besluit aan te passen aan de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht.

Inwerkingtreding 1 januari 2012

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.