Stb. 2015, 354 Huwelijksdwang

Wet van 7-10-2015, Stb. 2015, 354 en inwerkingtredingsbesluit van 15-10-2015, Stb. 2015, 373

Wet tot wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

—Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan hetgeen ter zake van neef/nicht-huwelijken in het regeerakkoord Bruggen slaan van 29 oktober 2012 is opgenomen. Voorts wordt ten aanzien van enkele verwante onderwerpen een regeling getroffen. Het doel van deze maatregelen is om de huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot hetgeen in overeenstemming is met het in Nederland meer algemeen ervaren karakter van het huwelijk. De maatregelen betreffen een viertal onderwerpen, te weten:

  • het tegengaan van huwelijken die onder invloed van dwang worden gesloten;
  • een verbod op het sluiten van een huwelijk met een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;
  • een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie;
  • het inperken van de mogelijkheid van erkenning hier te lande van rechtsgeldig in het buitenland gesloten polygame huwelijken.

De maatregelen gelden als gevolg van de schakelbepaling in artikel 80a van Boek 1 tevens voor het geregistreerd partnerschap. Op grond van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking kan strafrechtelijk worden opgetreden in geval van onder meer huwelijksdwang.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel dat aan onderhavige wet ten grondslag lag, werd de motie-Van Oosten c.s. over het niet-erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht (Kamerstukken II, 33 488, nr. 11) aangenomen.

Inwerkingtreding m.i.v. 05-12-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.