Stb. 2012, 463 Huisbezoek uitkeringsgerechtigden

Wet van 4-10-2012, Stb. 2012, 463

Wet (04-10-2012) met een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

—Deze wet maakt het mogelijk dat uitvoeringsorganen de leefsituatie ‘achter de voordeur’ vaststellen. Het gaat zowel om de vaststelling van de leefvorm als de woonsituatie. Wat betreft de leefvorm gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen dat hij alleenstaande (ouder) is en hem aanbieden dat het in dat kader een huisbezoek aflegt. Wat betreft de woonsituatie gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen waar en hoe hij woont (al dan niet zelfstandig) en hem aanbieden in dat kader een huisbezoek af te leggen. Met het rapport dat het uitvoeringsorgaan opstelt naar aanleiding van het huisbezoek is de leefsituatie dan aangetoond. De gegevens die de cliënt verstrekt, kunnen zo eenvoudig geverifieerd worden. De wet verduidelijkt daartoe ook wat de rechtsgevolgen zijn als de cliënt niet aantoont dat de door hem voorgestelde leefsituatie correct is: geen uitkering, een lagere uitkering of een beëindiging van de uitkering. Bij amendement is geregeld vastgelegd dat pas rechtsgevolgen aan het weigeren van een huisbezoek worden verbonden nadat betrokkene kans heeft gehad om op andere wijze aan te tonen dat de feitelijke woonsituatie overeenkomt met het verstrekte adres.
De Raad van State plaatste kritische kanttekeningen bij de verhouding tussen het aanbod van een huisbezoek en het grondwettelijk gewaarborgde huisrecht, en maakte in dat verband opmerkingen over de noodzaak en de evenredigheid van het voorstel. Hij was van oordeel dat het voorstel in verband daarmee nader dient te worden overwogen.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 13-10-2012, Stb. 2012, 482

Besluit (13-10-2012) tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (Stb. 2012, 463)

—De artikelen van deze Wet treden in werking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel VIA. Bij artikel VIA van de wet wordt de Wet investeren in jongeren gewijzigd. Echter de Wet investeren in jongeren is ingetrokken per 1 januari 2012. Gelet hierop treedt artikel VIA van de wet niet in werking.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.