Stb. 2011, 369 HO/WO: Ruim baan voor talent

Wet van 8-7-2011, Stb. 2011, 369

Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

—Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor academische instellingen om studenten te selecteren op cijfers en motivatie. De instellingen krijgen de ruimte om het collegegeld voor begeerde en excellente opleidingen aanzienlijk te verhogen. Tevens wordt het uitgangspunt ‘eerst je bachelor, dan je master’ opgenomen in de WHV. De hoofdlijnen:

  1. Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig, intensief en residentieel onderwijs dan wel voor zodanige programma’s binnen opleidingen onder bepaalde voorwaarden studenten selecteren en kunnen in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld voor reguliere opleidingen. De minister van opleidingen. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet hiervoor toestemming geven. Het accreditatie orgaan hoger onderwijs de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) zal de minister adviseren over de toestemming. Instellingen kunnen regelen dat aan bepaalde studenten (op grond van persoonlijke omstandigheden en kwaliteiten) geen verhoging of geen volledige verhoging wordt gevraagd (dispensatie van de verhoging van het collegegeld). Hierbij mogen instellingen wel onderscheid maken, maar dienen zij zich vanzelfsprekend wel te houden aan ‘gelijke behandeling’ van studenten.
  2. Selectie voor een speciaal traject binnen een opleiding mag vanaf drie maanden na aanvang van de studie.
  3. Bij opleidingen met een numerus fixus worden de selectiemogelijkheden uitgebreid (‘decentrale selectie’), opdat betere matching mogelijk is.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op 27-7-2011
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.