Stb. 2012, 359 Het ‘B9-verblijfsrecht’

Besluit van 20-7-2012, Stb. 2012, 359

Besluit houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Besluit modern migratiebeleid in verband met het afschaffen van het rechtmatige verblijf hangende beklag bij het gerechtshof tegen de beslissing van het openbaar ministerie tot niet of niet verdere vervolging van de verdachte van mensenhandel

—De minister van I, I & A neemt maatregelen om de verblijfsregeling voor slachtoffers of getuigen van mensenhandel (de zogenoemde B9-regeling) minder misbruikgevoelig te maken. Uit signalen van het openbaar ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het aannemelijk is dat een deel van de personen met een B9-verblijfsvergunning van wie de zaak is geseponeerd, om oneigenlijke redenen gebruik maakt van de mogelijkheid om beklag in te dienen. Door hen wordt beklag ingediend met als voornaamste oogmerk de voorzetting van hun verblijfsrecht.
De maatregelen om de B9-regeling minder misbruikgevoelig te maken betreffen het versnellen en het stroomlijnen van de regeling. Een van deze maatregelen is het beëindigen van het verblijfsrecht op grond van de B9-regeling, zodra de strafzaak door het openbaar ministerie wordt geseponeerd. Dit besluit voorziet hierin. De maatregel verkort het B9-verblijfsrecht van vreemdelingen die beklag hebben ingediend tegen de sepotbeslissing van het openbaar ministerie in een mensenhandelzaak, door artikel 3.88 Vb 2000 te laten vervallen.

Inwerkingtreding m.i.v. 1-8-2012.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.