Stb. 2012, 313 Herziening gerechtelijke kaart

Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 313 en inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 314

Wet tot wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten

—Deze wet herziet door een wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling en de Wet op de rechterlijke organisatie de gerechtelijke indeling van Nederland. Het aantal arrondissementen en ressorten wordt verminderd. Op drie onderdelen: kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak, kwaliteit van bestuur en bedrijfsvoering wil de regering een bijdrage leveren aan de (verbetering van de) kwaliteit van de rechtspraak. Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt over de modernisering van de rechterlijke organisatie. De herziening van de gerechtelijke kaart vindt plaats door:

  • vermindering van het aantal arrondissementen van negentien naar tien;
  • vermindering van het aantal gerechtshoven vijf naar vier door samenvoeging van de gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem,
  • verkleining van de gerechtsbesturen en afschaffing van de regel dat sectorvoorzitters lid zijn van het gerechtsbestuur,
  • aanwijzing van de zittingsplaatsen bij Algemene Maatregel van Bestuur en de overige zittingsplaatsen door de Raad voor de Rechtspraak;
  • samenvoeging van de afzonderlijk ressortsparketten tot één ressortparket.

De wet treedt gelijktijdig in werking met de Politiewet 2012 op 1-1-2013.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.