Stb. 2010, 857 Herziening functiestructuur voor rechterlijke ambtenaren

Wet van 3-12-2009, Stb. 2010, 857 en besluit van 17-12-2010, Stb. 2010, 858

Wet tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

—Binnen de rechterlijke organisatie bestaat de behoefte aan een herziening van de functie- en bezoldigingstructuur, teneinde de loopbaanmogelijkheden te verbeteren en functies te hanteren die recht doen aan de daadwerkelijke taakuitoefening. Op hoofdlijnen heeft die herziening de volgende kenmerken:

  • er wordt uitgegaan van functies, niet van rangen;
  • de functies beogen alle voorkomende ambten binnen de rechterlijke macht te omvatten en zijn zodanig dat zij toekomstbestendig kunnen worden geacht;
  • een versterking van de vakinhoudelijke loopbaan doordat senioriteit duidelijker tot uitdrukking komt in de functies, alsmede een versterking van de managementloopbaan doordat meer wordt gedifferentieerd naar de zwaarte van de managementverantwoordelijkheid.

Tot slot worden enkele maatregelen getroffen teneinde de mobiliteit tussen gerechten te bevorderen. De indeling in salariscategorieën van de verschillende rechterlijke ambten die op basis van een aanstelling worden vervuld, wordt eveneens aangepast.

Inwerkingtreding 1-1-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.