Stb. 2010, 175 Herstructurering Raad van State

Wet van 22-4-2010 Stb. 2010, 175

Wet tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

—Naast de bestaande Afdeling bestuursrechtspraak wordt ook een Afdeling advisering in het leven geroepen, die de adviserende taak van de Raad van State zal vervullen. In verband daarmee wordt de samenstelling van de Raad opnieuw geregeld. Tevens wordt wettelijk vastgelegd dat een lid van de Afdeling bestuursrechtspraak dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van een advies van de Raad, niet deelneemt aan de behandeling van een geschil over een 'zaak' waarop dat advies betrekking had. Ten slotte zal voltijdse aanstelling van staatsraden in buitengewone dienst mogelijk worden.

De nieuwe structuur ziet er als volgt uit:

  • de Raad van State zal bestaan uit leden, staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst;
  • alle taken worden opgedragen aan de Raad van State als zodanig;
  • de adviserende taken van de Raad worden uitgeoefend door een Afdeling advisering;
  • de rechtsprekende taak van de Raad wordt uitgeoefend door een Afdeling bestuursrechtspraak;
  • de zogenoemde volle Raad bestaat uit ten hoogste tien leden, naast de vicepresident en de leden van het koninklijk huis. Leden van de volle Raad zijn lid van zowel de Afdeling bestuursrechtspraak als de Afdeling advisering;
  • staatsraden worden in principe benoemd in een van beide afdelingen, maar in voorkomende gevallen kan er sprake zijn van dubbelbenoemingen.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.
 

Inwerkingtredingsbesluit van 8-6-2010, Stb. 2010, 236

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 april 2010 tot wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

—De wet treedt in werking met ingang van 1 september 2010.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.