Stb. 2019, 398 Harmonisatie milieuzones

Besluit van 29-10-2019, Stb. 2019, 398

Besluit tot wijziging van het Reglement verkeers­regels en verkeers­tekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kenteken­reglement in verband met de harmonisatie van milieuzones

—Dit besluit bevat een wijziging van het Reglement verkeers­regels en verkeers­tekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ten behoeve van de harmonisatie van milieuzones voor personen- en bedrijfsauto’s, vracht­auto’s en bussen met een diesel­motor. Voorts wordt met dit besluit het Kentekenreglement gewijzigd ten behoeve van het aantekenen van emissieklassen van voertuigen in het kentekenregister. De huidige verschillen in toegangsregimes en bebording leiden tot onduidelijkheid voor weggebruikers. Door weggebruikers en hun belangen­organisaties is regelmatig over deze onduidelijkheid geklaagd. Gemeenten hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met de huidige bebording. Het kabinet wil met een oplossing komen voor dit probleem. Overleg met gemeenten, VNG en belangenorganisaties (Ieder(in), FEHAC, ANWB, RAI, BOVAG, TLN en evofenedex) over de harmonisatie van milieuzone heeft geresulteerd in het onderhavige wijzigingsbesluit, met de vaststelling van een eenduidig systeem voor de instelling van milieuzones voor personen- en bedrijfs­auto’s, vracht­auto’s en bussen met een dieselmotor.

Inwerkingtreding met ingang van 01-01-2020.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.