Stb. 2014, 249 Handhaving Woningwet

Wet van 04-06-2014, Stb. 2014, 249

Wet tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

Met deze wet wordt beoogd om de handhaafbaarheid en de naleving van de regels ten aanzien van het bouwen, slopen, gebruiken en de staat van bouwwerken te verbeteren. Dit geldt tevens voor het gebruik en de staat van open erven en terreinen. Om die verbetering van de handhaafbaarheid en de naleving van regels te bewerkstelligen wordt het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet aangevuld en deels gewijzigd. De wet regelt het volgende:

  • het verduidelijken van de zorgplicht ten aanzien van het doen van onderzoek. Hiermee wordt duidelijker in welke gevallen in ieder geval onderzoek moet worden gedaan naar de staat van een bestaand bouwwerk;
  • het introduceren van een bestuurlijke boete;
  • het wijzigen van de maatregel tot beheerovername. Hiermee worden de huidige regels omtrent beheer van gebouwen, open erven en terreinen gewijzigd zodat gemeenten slagkrachtiger kunnen opereren. Daarbij geldt een gebouw- en eigenaargerichte aanpak, en is het niet meer noodzakelijk om een gebouw eerst te sluiten.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 08-09-2014, Stb. 2014, 341

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

—De wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.