Stb. 2008, 240 Handelsregisterbesluit

Stb. 2008, 240

Besluit van 18 juni 2008, houdende de vaststelling van een nieuw Handelsregisterbesluit 2008

—Het besluit geeft een nadere invulling aan de Handelsregisterwet 2007 en treedt in de plaats van het Handelsregisterbesluit 1996. De wet voert een aantal wijzigingen door die relevant zijn voor dit besluit. Ten eerste vergroot de wet ten opzichte van de Handelsregisterwet 1996 de kring van deelnemers aan het economisch en maatschappelijk verkeer die in het handelsregister moeten worden ingeschreven. Ten tweede wordt het register een onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Deze beide wijzigingen ten opzichte van de Handelsregisterwet 1996 nopen tot inhoudelijke wijzigingen in dit besluit ten opzichte van het Handelsregisterbesluit 1996.
De wet voert het onderscheid tussen authentieke en niet-authentieke gegevens in. De gedachte daarachter is dat de burger niet gevraagd wordt naar gegevens die reeds bij de overheid bekend zijn. Daartoe worden gegevens aangewezen die de overheid verplicht is te gebruiken; deze gegevens worden "authentieke" gegevens genoemd. Het onderscheid tussen authentieke en niet-authentieke gegevens is gegeven in de verdeling tussen de wet en dit besluit. De gegevens die in de wet genoemd worden zijn authentiek en de gegevens die in het besluit genoemd worden zijn niet-authentiek.

Inwerkingtreding 1-7-2008 met uitzondering.
 

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-11-2010, Stb. 2010, 787

Inwerkingtredingsbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2007, 153) en artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008 (Stb. 2008, 240)

—Door dit inwerkingtredingsbesluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten. De redenen zijn de volgende: het wetsvoorstel Herziening Toezicht Rechtspersonen (Stb. 2010, 280) treedt naar verwachting op 1 januari 2011 in werking. Het is gewenst dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie dan reeds beschikt over het RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) in samenhang met de overige gegevens in het handelsregister; dat zou niet het geval zijn wanneer ook onderhavig besluit pas op 1 januari a.s. (het eerstvolgende vaste verandermoment) in werking zou treden. Met de uitgifte van het RSIN door de kamers van koophandel vervalt voor alle entiteiten die zich inschrijven bij de kamers, de noodzaak om zich ook aan te melden bij de Belastingdienst.

Artikel 12, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.
Artikel 45, tweede lid, onderdeel a, van het Handelsregisterbesluit 2008 treedt in werking met ingang van 6 december 2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.