Stb. 2010, 680 Halt-feiten

Besluit van 3-9-2010, Stb. 2010, 680

Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing Halt-feiten

—Op grond van artikel 77e Sr kan een jongere die een delict van geringe ernst heeft gepleegd deelnemen aan een project ter voorkoming van strafvervolging. Dit wordt aangeduid als Halt-afdoening. Met de deelname aan het project voorkomt de jongere dat het door de politie opgemaakte proces-verbaal aan de officier van justitie wordt toegezonden. De jeugdige blijft zo buiten het justitiële circuit zonder dat een reactie op normoverschrijdend gedrag uitblijft. De strafbare feiten die voor een Halt-afdoening in aanmerking komen, zijn opgesomd in artikel 1 van het Besluit. Het betreft telkens zaken van eenvoudige aard, waarbij sprake is van overlastveroorzakend gedrag van geringe ernst. In dit besluit worden enkele wijzigingen in art. 1 aangebracht. Zo wordt het misbruik van alarmnummers onder de werkingssfeer van het Besluit gebracht en komt brandstichting als afzonderlijk aangeduid Halt-feit te vervallen.

Inwerkingtreding 1-10-2010.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.